Kontakt

Hlavní vedoucí příměstského tábora:

Filipa

Jana “Fili” Ptáčková

fili@bobrici.cz

tel.: 728 444 008

Jana Ptáčková je členem T.O.Bobříci od roku 1998, většinu času vedla schůzky, výpravy, tábory a cca od roku 2005 má na starosti hospodaření skupiny. Vystudovala magisterské studium na FF UK, obor pedagogika, účastní se řady kurzů v oblasti volného času dětí.

Příměstský tábor Bobří miniVýlety je organiziován od roku 2012 . Pořadatelem je 188. pionýrská skupina T.O.Bobříci se sídlem Saratovská 838/27, Praha 10, www.bobrici.cz